Yumurtalık ve over kistlerin oluşması

Yumurtalık ve over kistlerin oluşması
0 0 1

Yumurtalık ve over kistlerin oluşması

çoğu over kist iyi huyludur ve genellikle 20-44 yaş arası kadınlarda görülür. özellikle muayene ve ultrasonda elde edilen bulgular tanıda yardımcı olur. Kistler her zaman kısırlık nedeni değildir. Ancak eğer oluşum sebepleri hormonal düzensizlik ise kısırlık görülebilir. Bu nedenle kistleri takibe almakta ve doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Kistinizi doğru teşhis ettirerek, en doğru tedaviye gecikmeden başlayın.Yumurtalıklar, rahmin her iki yanında fallop tüpleriyle yakın temasta bulunurlar. Kadın genital organları; östrojen, progesteron (kadınlık hormonları) ve az miktarda testosteron (erkeklik hormonu) üreten yapılardır.

Yumurtalıklar; ergenlik öncesi dönemde herhangi bir hormonal salgı işlevi göstermezken, ergenlik döneminden itibaren menopoza kadar çeşitli hormonlar üreterek, kadının düzenli olarak adet kanaması görmesini sağlarlar.Yumurtalıkların temel görevi her ay, yapılarında yer alan
yumurta hücresini olgunlaştırmak ve olgunlaşma gerçekleştikten sonra bu hücreyi
yumurtlama adı verilen işlevle muhtemel bir döllenmenin gerçekleşeceği fallop
tüpü içine vermektir.

Yumurtalık dokusunda her ay devam eden bu döngü, dokuda yumurta hücreleri
tükendiğinde ortadan kalkar. Döngü ve böylece adet kanamaları ortadan
kalktığında kadın menopoz evresine geçiş yapmıştır.

Kist Nedir?

Kısaca tanımlamak gerekirse kist, ‘içi sıvı dolu kesecik’lere verilen genel
isimdir. Kistler çevre dokulardan sahip oldukları ve ‘kist duvarı’ denilen bir
zar ile ayrılırlar. Yumurtalık kistleri tıbbi literatürde ‘over kistleri’ olarak
adlandırılır.

Yumurtalık kistlerine üreme (doğurganlık) çağındaki kadınlarda sık rastlanır ve
bu kistlerin çoğu selim tabiatlı, herhangi bir tedavi gerektirmeden
kendiliğinden kaybolan oluşumlardır.

çoğu over kist iyi huyludur ve genellikle 20-44 yaş arası kadınlarda görülür.
özellikle muayene ve ultrasonda elde edilen bulgular, ayrıca bazı kan tahlilleri
ayırıcı tanıda bize yardımcı olur. Kistler her zaman infertilite (kısırlık)
nedeni değildir. Ancak eğer oluşum sebepleri hormonal düzensizlik ise
infertilite görülebilir.

Kistler iyi huylu (selim) ve kanseröz (neoplastik) kistler olarak basitçe ikiye
ayrılabilir.

1- işlevsel Kistler

Folikül Kistleri: Yumurtlama sürecinde oluşan folikül adı verilen keseciğin
aşırı büyümesiyle ortaya çıkarlar. Bu kistlerin çoğu 5 cm veya daha ufak
çaptadır ve genellikle belirti vermezler.

Folikül kistleri 1 – 3 adet döngüsü sonrasında kendiliğinden veya bu tür
kistlerin varlığında doktor tarafından sıklıkla verilen doğum kontrol haplarının
yardımıyla büzülerek kaybolurlar

Corpus Luteum Kistleri: Folikül kistlerin aksine bu tür kistler genellikle
ağrılıdırlar. Normalde belli bir süre sonunda ortadan kalkması gereken sarı
cismin progesteron hormonu salgısına devam etmesiyle adet kanamasının
gecikmesine neden olabilirler.

2- Fonksiyonel (işlevsel) Kistler

1. Endometrioma ( çikolata Kisti ): Endometriozis adı verilen durum
yumurtalıklar içinde oluştuğunda burada içi koyu kahverengi, eskimiş kan dolu,
sıvı çikolatayı andıran görünümde bir sıvı içeren kistlik oluşumlar meydana
gelebilir.

2. Polikistik Over Hastalığı (PKO): Burada tek büyük bir kist değil çok sayıda
ve milimetrik boyutlarda kistin yumurtalık içerisinde bulunması söz konusudur.

3. Dermoid Kist (Teratom): Yumurtlama işleviyle ilgisi olmayan bir kist türüdür.
içi vücudun çeşitli dokularıyla dolu olabilir. Kistin içinde en sık cilt ve kıl
yapıları görülmekle beraber, bazen diş dokusu bile görülebilir. Bu tür kistler
ultrasonografide nispeten kolay tanınırlar.

4. Kistadenom: Yumurtalık dokusunu dıştan saran yüzey tabakasından gelişen iyi
huylu tümöral yapılardır.

Yumurtalıklarda yukarıda anlatılanların dışında çok daha farklı bir türde selim
tabiatlı olan kistik veya solid (içi sıvı dışında bir maddeden oluşan kitle)
yapılar bulunabilir. Bunlar arasında en önemlileri hormon salgılayarak,
salgıladıkları hormonların etkisiyle belirtilere neden olan kistler ve bazen dev
boyutlara ulaşabilen ‘müsinöz’ tipte kistlerdir.
Yumurtalıklarda ultrasonografide hem de solid görünüm arz edebilen ve çok
çeşitli nedenlerle geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı oluşan apseler görülebilir.
Dış gebelik bazen yumurtalıklardan birinin yakınında bir kitle görünümü arz
edebilir. Bu durumda genellikle adet gecikmesi ve ağrı söz konusu olur.

Dış Gebelik: Yumurtalıklara yakın komşulukta yer alan Fallop tüplerinin
içlerinin geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı şişmesiyle oluşan kitleler
ultrasonografide yumurtalık kisti izlenimi verebilir. Geçirilmiş jinekolojik ve
diğer karın ameliyatlarında oluşan yapışıklıkların içinde sıvı birikmesi de
bazen kist izlenimi verebilir.

Gebelik Döneminde Yumurtalık Kistleri: Gebelik oluşturmak için uygulanan
yumurtlamayı sağlayıcı tedavilerde bir yan etki olarak yumurtalıklarda büyüme ve
çok fazla sayıda kist oluşumu söz konusu olabilir. Yumurtalık kistleri söz
konusu olduğunda hastanın yaşı, kistin büyüklüğü ve ultrasonografide görülen iç
yapısı, tek veya çift taraflı olması gibi değişkenlere göre bazen çok geri
planda, bazen ise ön planda yumurtalık kanseri de doktorun ayırıcı tanısında yer
alır.

Belirtileri; Yumurtalıklar; diğer organlara göre belirti verme açısından daha
fakirdirler, çoğu kez bir şikayet yaratmazlar ve rutin kontroller esnasında fark
edilirler. En sık verdikleri belirti; adet düzensizlikleri, karında şişlik,
karın ağrısı, sindirim sistemi bozuklukları ve idrar yolu şikayetleri gibi özgün
olmayan belirtilerdir. çok fazla büyümeyen bir yumurtalık kisti karın boşluğu
içerisinde kendine rahatlıkla yer bulabileceği için şişlik yapmaz. Benzer
şekilde hormon salgısı yapmayan kistler de adet düzensizliği yaratmaz.

Yumurtalık Kistlerinde Nadir Olarak Ağrı Görülür!

Eğer ağrı varsa bu kitlenin iltihaplandığını ya da endometriozis olabileceğini
gösterir. Nadiren kistlerin kendi etrafında dönmesi ( torsiyon ) ya da patlaması
(rüptür) şiddetli ağrı ve akut karın tablosuna yol açabilir. Kistler mesaneye
baskı yaparak sık idrara çıkma, rektuma bası yaparak da kabızlığa ya da dışkı
yaparken ağrıya neden olabilirler. Akılda tutulması gereken nokta kistlerin çok
farklı türlerinin olduğu ve yarattığı şikayetlerin kistin türüne bağlı
olabileceğidir. Yumurtalık kistleri nispeten sık görülen oluşumlardır. Büyük
çoğunluğu kadında hiçbir belirti vermez ve başka bir nedenle yapılan jinekolojik
muayene esnasında tesadüfen saptanır.

Kistler Belirtisi Olduğundan şüphelenilen şikayetler?

1-Kasıklarda veya kasıklardan birinde ağrı.

2-Karnın alt kısmında dolgunluk ve basınç hissi.

3-ilişki esnasında ağrı.

4-Adet düzensizliği veya adetlerin olağandan daha ağrılı olması, adet görememe.www.bayanlar.biz

5-çok büyük boyutlu kistlerde karında şişme veya ele kitle gelmesi.

6-Göğüslerde dolgunluk.

Kist Tanısı Nasıl Konulur?

Genelde rutin muayene ya da başka sebepten dolayı yapılan muayene ve
ultrasonografide saptanırlar. Muayenede hastanın yaşı, kitlenin büyüklüğü,
şekli, saf kist ya da solid yapıda oluşu, etrafa yapışık olup olmadığı,
hassasiyet olup olmadığı önemlidir.www.bayanlar.biz

Tedavi: Yukarıda anlatılan tanı yöntemleri kistin varlığını kesin olarak ortaya
koyar, yapısını ancak tahminen belirleyebilir. Kesin tanı kistin laporoskopi (
kapalı ameliyat ) veya laparotomi ( açık ameliyat ) adı verilen yöntemle
çıkarılması ve patoloji uzmanı tarafından incelenmesiyle konulabilir.

Kistlerin Tümü Ameliyat Gerektirmez!

Bir kistin ameliyatla çıkarılmasını gerektiren durumlar şu şekilde
özetlenebilir;

Kistin şiddetli belirtilere neden olması veya tedaviye ( doğum kontrol hapı )
cevap vermemesi
Kistin torsiyon olma veya yırtılma ( patlama ) riskinin yüksek olması
Kistin bir yumurtalık kansetri olduğundan şüphelenilmesi.

Mutlaka Doktora Başvurun!

Yumurtalık kistleri uzun vadeli olarak şiddetli belirtilere neden olduklarında
önceden gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, planlı bir zamanda ameliyat
edilirler.

Torsiyon veya yırtılma gerçekleştiğinde acilen ameliyat edilirler.

Yumurtalık kistlerinin boyutları arttıkça içlerindeki basınç artar ve kendi
etraflarında dönerek kendilerini boğmaları veya yırtılma riskleri artar.bayanlar.biz

Boğulma ve yırtılma durumlarında genellikle oldukça hazırsız bir zamanda ve
optimal olmayan acil şartlarda ameliyat gerçekleşir. Bu, yumurtalığın kaybedilme
riskini arttıran ve ameliyatın laparoskopi ile yapılma şansını belirgin olarak
azaltan bir durumdur.

Bu nedenle büyük kistlerde (genellikle 5 cm üzerindeki kistlerde) henüz bu tür
durumlar gerçekleşmeden ameliyat edilmesi tercih edilir.www.bayanlar.biz

özellikle çok genç kızlarda ve menopoza yakın dönmede veya menopoza girmiş
kadınlarda var olan kistler doktor için oldukça rahatsız edicidir. Bu tür
durumlarda ultrasonografi ve diğer görüntüleme yöntemleri ve tümör belirteçleri
bir kanseri düşündürmese dahi, kesin tanının konulması için doktor genellikle
ameliyat önerir. Yine herhengi bir kadında ultrasonografide ve diğer görüntüleme
yöntemlerinde kistin içinde sıvı dışında solid bir komponentin de bulunması veya
tümör belirteçlerinde yükselme saptanması durumunda genellikle ameliyat
önerilir.

Yumurtalık kistlerini önlemek mümkün mü?

Yumurtalık kistleri yumurtalıklarda her ay düzenli olarak folikül adı verilen ve
normal yumurtlama sürecinin bir parçası olan yapıların görüldüğü üreme çağında
sıklıkla ortaya çıkar ve bu nedenle fizyolojik sürecin “abartılı“ olarak
işlemesi sonucunda ortaya çıkan işlevsel kistleri tümüyle önlemek mümkün
değildir. Doğum kontrol hapları ise yumurtlama sürecini geçici olarak
durduklarından bu ilaçları kullanan kadınlarda işlevsel yumurtalık kistleri çok
daha az görülür. Yine bu haplar endometriyozis, polikistik over gibi
hastalıkların görülme sıklığını azaltarak kadını yumurtalıklarda oluşabilecek bu
tür kitlelere karşı da korurlar. Uzun vadede doğum kontrol hapı kullanımının
yumurtalık kanserine yakalanma riskini de etkili bir şekilde azalttığı
bilinmektedir.

Medical Park Samsun Hastanesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı: Op. Dr. Mehmet Ahmet Canbaz

Uyarı : Bayanlar.biz sitesi üzerinden alınan makaleler izinsiz kaynak gösterilemeden yayımlanamaz..

Benzer Konular

Bugünkü Burç Yorumunuz

Koç Burcu - 24 Temmuz 2014 Perşembe

Siz sevgili Koç Burcu olan bayanlar 24 Temmuz 2014 / Perşembe günü olan burcunuz.. Sitemiz içerisinde günlük olarak burçlar verilmektedir. Hürriyet Gazetesi (24 Temmuz 2014 - Perşembe) : Yaptığınız işleri dikkatle ele almalı, yanlış yapacak …

devamı >
Kadınların en tehlikeli silahı nedir ?
Cazibe
Zeka
Gözyaşı
Davranışları
Sonuçlar Oyla